20 september 2018, Stadsgezelschap ps|theater, raamsteeg 2a, leiden

Op initiatief van Cultuurfonds Leiden is in 2017 Stichting Stadsprogrammering opgericht. Deze stichting heeft als doel om stadsprojecten te produceren en om de maatschappelijke en culturele agenda van de stad nauwer aan te doen sluiten. Een belangrijk onderdeel van deze projecten is het verbinden van nieuwkomers (expats, statushouders (internationale) studenten en iedereen die zich nieuw voelt in deze stad) aan Leiden. Hiervoor worden verschillende sociaal-artistieke projecten opgetuigd onder de noemer We Are Leiden. In 2017 vond de Kick-Off plaats, waarbij 150 nieuwkomers voor één dag aan 150 locals verbonden werden en de nieuwkomers op een heel toegankelijke wijze de stad leerden kennen. Daarnaast werd er in dit jaar ook een Stadsdiner georganiseerd, waarbij 10 hobbykoks met uiteenlopende nationaliteiten nieuwe gerechten bereidden met de ingrediënten van hutspot. Ook in 2018 en de volgende jaren staan soortgelijke programma’s op het programma.

In 2020 staat Leiden in het teken van de Mayflower 400: het is in dat jaar 400 jaar geleden dat de Pilgrims uit Leiden vertrokken en voet aan wal zette in Noord-Amerika. Met allerlei (internationale) activiteiten wordt er stil gestaan bij dit belangrijke keerpunt in de geschiedenis. Kwartiermaker Michael Roumen stelt momenteel een programma samen met en voor de stad, waarin ook uitwisselingen met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen plaatsvinden.

Een belangrijke rol is in dit jaar weggelegd voor We Are Leiden. In een jaar waar stilgestaan wordt bij begrippen als tolerantie, vrijheid en identiteit kan het niet anders dan dat er ook gekeken wordt naar de hedendaagse maatschappij.

We Are Leiden en Mayflower 400 hebben de ambitie om in 2020 een groot sociaal-artistiek project op te tuigen dat gaat over het betrekken van de nieuwkomer bij het reilen en zeilen van de stad. 

Pepijn Smit (initiator We Are Leiden) en Michael Roumen (kwartiermaker Mayflower 400) zijn gastheren van deze lunchsessie, waarbij zal worden gebrainstormd over de mogelijkheden en invulling van zo’n project, de kansen die dit biedt voor nieuwkomers en de stad en de potentiële samenwerkingen. Daarnaast worden een aantal soortgelijke projecten die al plaatsvinden rondom dit thema onder de loep genomen.