Ondersteuning

 

Cultuur en kennis vormen de twee pijlers onder de Leidse identiteit. Het Cultuurfonds neemt één van die pijlers voor zijn rekening en wil dé verbinder, kraamkamer en aanjager van de vernieuwende Leidse kunst en cultuur, zijn.

Cultuurfonds Leiden is geen subsidieloket. De cultuurmakelaar wil een partner zijn voor kunstenaars, makers en culturele organisaties en in het beginstadium betrokken zijn bij plannen en ideeën. Bij de beslissing tot cofinanciering hanteert Cultuurfonds Leiden criteria als artistieke kwaliteit, structuurversterking, netwerkvorming, publieksbereik, innovatie, maatschappelijke meerwaarde, coproductie en samenwerking

Ze biedt financiële ondersteuning aan potentieel artistieke initiatieven die:

  • Vernieuwend
  • Kwalitatief sterk
  • Spraakmakend
  • Betekenisvol
  • en/of nog kwetsbaar in financieel en organisatorisch opzicht, zijn.

Cultuurspreekuur
De cultuurmakelaar helpt initiatiefnemers bij de conceptuele vorming, bij de organisatorische opzet, de zoektocht naar geschikte locaties, het leggen van zinvolle verbindingen en bij het zoeken naar financiële middelen. 

Festivals
Het Cultuurfonds maakt jaarlijks de keuze om een aantal festivals extra te ondersteunen. Deze festivals kunnen rekenen op een kwaliteitsstempel: 'powered by CFL'.  

Onze richtlijnen voor verslaglegging van projecten, zijn hier na te lezen en/of te downloaden.