Cultuurfonds Leiden

Cultuurfonds Leiden is een regionaal investeringsfonds, opgericht om de cultuursector in Leiden structureel te versterken. In 2010 is het fonds gestart als een publiek-privaat initiatief van Fonds 1818, de Kamer van Koophandel en de Gemeente Leiden. Cultuurfonds Leiden zet in op aanjagen, verbinden, ondersteunen en streeft naar financiĆ«le matching voor de sector.

Behalve dat het fonds ondersteuning biedt aan allerlei culturele projecten in de stad, streeft Cultuurfonds Leiden er de komende jaren ook naar om het culturele aanbod in de stad en het makersklimaat te verstevigen. Cultuurfonds Leiden is daarom initiatiefnemer verschillende projecten met als doel het cultuuraanbod te vergroten en verbeteren. 

Een overzicht van de projecten waarbij het Cultuurfonds betrokken is, is hier te vinden. Bekijk onze doelstellingen onderaan deze pagina. 

Cultuurmakelaar

Mirjam Flik is vanaf 1 februari 2016 aangesteld als cultuurmakelaar in Leiden en bouwt verder aan een sterke profilering van de cultuursector in de stad. Zij zet in op de scheppende kracht van de kunst- en cultuursector in co-creatie met andere sectoren en de bewoners van de stad Leiden.

Mirjam Flik               

mirjam@cultuurfondsleiden.nl            
06-14405507 (voorkeur voor mail)

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 (328KB, pdf)
Jaarverslag 2016 (11MB, pdf)  
Jaarverslag 2015 (1325Kb, pdf) 

Presskit

Presskit (5.2 Mb.zip)

 

Doelstellingen

Cultuurfonds Leiden wil de komende drie jaar nadrukkelijk de relatie leggen tussen de Leidse geschiedenis (de canon), de politieke, maatschappelijke en culturele actualiteit. Cultuurfonds Leiden beoogt daarmee een inhoudelijke doorontwikkeling van het stadsprofiel. Een visie die start vanuit de inhoud en werkt vanuit een artistieke ambitie. Dit doet CFL door samen met de sector:

  • Het actief stimuleren van nieuw kwalitatief aanbod en spraakmakende programmering.
  • Kunst en cultuur te verbinden met de stedelijke, maatschappelijke en economische agenda.
  • De samenwerking tussen cultuur en andere sectoren: bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap, de zorg, de sport, de ondernemers.
  • Het leggen van culturele verbindingen tussen Leiden en de regio.