Ter voorbereiding op het themajaar 100 jaar De Stijl werd vanuit Cultuurfonds Leiden in oktober het coördinatiepunt De Stijl opgezet.  Cultuurfonds Leiden riep culturele organisaties en initiatiefnemers uit de stad op om hun plannen voor het themajaar te delen met het coördinatiepunt. Vanuit hier werd vervolgens de culturele jaarprogrammering in kaart gebracht en waar nodig afstemming bevorderd tussen organisaties. ​​

In samenwerking met

100 jaar De Stijl