In 2016 kwam het gebouw van V&D aan de Aalmarkt in Leiden leeg te staan en besloten Cultuurfonds Leiden en Stichting Centrummanagement Leiden in gesprek te gaan met ASR Vastgoed, de eigenaar van het pand. Voor de maanden juli en augustus was de ASR Vastgoed bereid om de etalages en begane vloer ter beschikking te stellen voor een nieuw pop-up concept waar kunst, cultuur en retail samenkwamen. Cultuurfonds Leiden en Stichting Centrummanagement Leiden grepen deze mogelijkheid aan om retail, kunst en cultuur elkaar te laten versterken en tijdens de zomermaanden de doorloop tussen de Haarlemmerstraat en de Breestraat te verbeteren.

In de etalages van het gebouw werden in de zomermaanden kunstwerken getoond en nam de organisatie van Wildernis Festival zijn intrede. Ook werd er in het gebouw een open podium opgezet voor amateurkunstenaars.

 

In samenwerking met

Centrummanagement Leiden