ArtScience Forum (ASF) is een platform voor open discussie en kritische reflectie op hedendaagse kunst en wetenschap.

Het ASF heeft als doel het gat in de infrastructuur die artiesten, wetenschappers en denkers & makers uit verschillende sectoren verbindt te verbeteren. Door individuen uit verschillende disciplines samen te brengen, zowel online als offline, wil het ASF een gemeenschap opbouwen die door diversiteit en kritisch- en speculatief denken de huidige culturele, wetenschappelijke en sociaal-politieke structuur uitdaagt. Het is een zoektocht om de heersende vormen van productie en restrictie; traditionele opvattingen over discipline, specialisatie en professionalisme te verstoren, om een toekomstbeeld te scheppen waarbij de middenweg tussen de gangbare vakgebieden ligt. ASF is een transparante en platte organisatie met de mindset van een hacker,