Leiden Aan Tafel

Leiden Aan Tafel

In het najaar van 2017 nam Cultuurfonds Leiden, met oog op de gemeenteraadsverkiezingen, het initiatief voor 'Aan Tafel'. Het fonds nodigt professionals en betrokkenen uit de culturele en creatieve sector, het bedrijfsleven en de kennissector uit om te praten over kunst en cultuur in de stad en regio. Tijdens ieder diner komt steeds een nieuw onderwerp op tafel waarover de tafelgasten met elkaar in gesprek gaan. Met de diners hoopt Cultuurfonds een bijdrage te leveren aan een vergezicht voor kunst in cultuur in Leiden. Het doel is dat deze gesprekken zichzelf voortzetten en dat er vanuit de tafels nieuwe initiatieven in gang worden gezet voor komende jaren, zoals o.a. de ontwikkeling van het Cultuurkwartier in Leiden en meer aandacht voor makers in de stad en regio. 

Elk diner wordt verslagen door Magazine on the Spot. Lees in dit online magazine de nieuwe verhalen over ontwikkelingen in de Leidse kunst en cultuursector, inspirerende citaten en wat er gaat voortkomen uit de gesprekken die Aan Tafel zijn gevoerd. 
 

2018

Als initiatiefnemer van Leiden aan Tafel hoopt Cultuurfonds Leiden dat er op de tafelgesprekken verdere stappen volgen, zoals nieuwe bijeenkomsten, actieplannen en samenwerkingen. De tafelgasten van het Cultuurkwartier-diner gaan bijvoorbeeld samen verder met het opstellen van een manifest. Een strategische agenda, waarin de bewoners en betrokkenen van het gebied - het Cultuurkwartier - hun visie voor de toekomst van het gebied verwoorden. Voor wie? Voor de bewoners zelf, voor de stad en voor de politiek. Hoe? In tien korte standpunten. Met bravoure geschreven en groots gedacht, want dat is wat dit gebied verdient.

Inmiddels is het tijd om de eerste plannen te concretiseren en in praktijk te brengen. Als vervolg op de Leiden aan Tafel sessies, vindt op maandag 8 oktober 2018 de State of the Art plaats in de Red Carpet Lounge van het LIFF.
Op korte termijn meer informatie over deze bijeenkomst.