Waalse Kerk

Religieus èn cultureel erfgoed van grote klasse: De psalmen volgens Clément Marot

Zondagmiddag 30 september om 15:00 uur klinken in de Waalse kerk Leiden (Breestraat 64) een aantal psalmen uit de tijd rond het Leids Ontzet. Het gaat om psalmen die door Clément Marot (1496-1544) zijn ‘herdicht’ en vervolgens door vele beroemde componisten op muziek gezet.

‘Tableau de la troupe’: het Leidse Trigon Ensemble o.l.v. Margot Kalse en een projectkoor van Leidse zangers o.l.v. Donald Bentvelsen, bas van o.a. het Egidius-ensemble dat de Leidse Koorboeken heeft ontsloten.

Het gaat om meerstemmige zettingen in de Franse taal zoals die in huiselijke/besloten kring werden gezongen. (In kerkdiensten werd immers niet meerstemmig gezongen.)

Verder speelt Earl Christie luitcomposities op basis van de vokale psalmzettingen en Erik van Bruggen, cantor-organist van de Waalse Kerk, speelt orgelbewerkingen van enkele psalmen.

Er wordt niet alleen gezongen: de Antwerpse historicus, theoloog en Marot-kenner dr. Dick Wursten verzorgt een inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van de psalmen van Marot en hij licht de gekozen psalmen afzonderlijk toe. En de Universiteitsbibliotheek Leiden brengt een pop-up tentoonstelling van relevante (psalm)boeken uit de Bibliothèque Wallonne, in beheer bij de UBL. Die zal worden toegelicht door dr. Anton van der Lem, conservator van de UBL.

 

Clément Marot, de dichter

Clément Marot was lange tijd dé hofdichter van de Franse koning François Ier. Hij schreef veel gedichten, ballades, liefdesliederen en chansons, en vanaf 1533 ook psalmvertalingen. Die waren modern voor zijn tijd, omdat ze teruggingen op de Hebreeuwse, oudtestamentische grondtekst.

Calvijn nam die berijmingen over, vanwege hun hoge kwaliteit. Vele hoogstaande componisten zette die vervolgens op muziek, o.a. Clément Janequin, Claude Goudimel, Pascal de l’ Estocart en J.P. Sweelinck .

Zo ontstond een rijke verzameling. Gedurende bijna 150 jaar zijn deze psalmen (eenstemmig) in het Frans gezongen in de Waalse Kerken in Nederland, zo ook in Leiden.
Het programmaboekje, verkrijgbaar in de kerk, geeft verdere achtergrondinformatie en de Nederlandse psalmvertalingen.

 

Pilot

Vanuit de Waalse Kerk Leiden, de Universiteitsbibliotheek, het Leidsch Dagblad en de Contactgroep Leidse koren is een initiatiefgroep gevormd die de mogelijkheden voor een project rondom deze ‘Marot-psalmen’ heeft onderzocht. Na positieve reacties van deskundigen is besloten tot het opzetten van een ‘pilot’, met het doel het draagvlak voor een meer omvattend Marot-psalmenproject af te tasten. Indien deze pilot slaagt, dan valt te denken aan uitbreiding van het project via landelijke concerten, studiedagen e.d. en aan het beschikbaar stellen van studiebeurzen waarmee Marots erfgoed verder kan worden uitgediept.

Deze pilot wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Leiden, het Cultuurfonds Leiden, de Universiteitsbibliotheek Leiden, de Waalse Kerk Leiden, de Ruusscher Stichting (Waalse Kerk A’dam) en de Nederlandse Hugenoten Stichting.

Nadere informatie

Contact: ‘Initiatiefgroep Clément Marot’, via Kees van der Steege (Waalse Kerk Leiden), ksteege@xs4all.nl

Dit project wordt mede gesubsidieerd door Cultuurfonds Leiden.