• Nacht van Kunst en Kennis
  • Leiden is OPEN, i.s.m. Centrum Management en Leiden Marketing

Samenwerking

Groter denken, meer ontdekkingen 
Cultuurfonds Leiden heeft zich in de ruim zes jaar van haar bestaan ingezet om de samenwerking binnen de Leidse cultuursector én de samenwerking met andere sectoren te bevorderen. Deze inspanningen hebben zichtbaar vruchten afgeworpen: er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen en sterke verbindingen gelegd. Investeringen hebben geleid tot een enorme impuls aan het culturele leven en de verbinding met de cultuursector met de economische, onderwijs en maatschappelijke sector. 

Het fonds wil de komende drie jaar het cultuuraanbod samen met de sector in Leiden verder versterken. Dit doet het ze door Leiden verder te profileren als Stad van Ontdekkingen vanuit vier sterke Leidse thema’s: cultuur, kennis, historie en actualiteit.

Van de stad, voor de stad
Dankzij de inzet op samenwerking en dankzij de vele initatieven en evenementen in de stad, floreert de Leidse binnenstad op cultureel gebied. Cultuurfonds Leiden wil dat ‘werkgebied’ vergroten en meer samenwerking opzoeken met partners in de wijken en de kansen benutten in de regio. De ambitie is dat van hieruit nieuwe onderscheidende evenementen ontstaan met artistieke kwaliteit. 

Stadsprogrammering
Cultuurfonds Leiden ziet een belangrijke rol voor een Leidse Stadsprogrammeur die het hele jaar onderzoek doet naar de stedelijke agenda. Het historisch verleden en cultureel maatschappelijke thema’s die leven in de binnenstad, wijken en regio dienen ter inspiratie voor de ontwikkeling van de inhoudelijke koers van bijv. de Themajaren als de Signatures Cultuurweken.

Signatures Cultuurweken
Doel is om de Signatures Cultuurweken de komende jaren in nauwe samenspraak met de sector verder uit te werken. Artistieke coördinatie is noodzakelijk om van tien losse evenementen te komen tot een festival dat vertrekt vanuit de stadsthema’s, de verbinding legt met de Leidse historie en de actualiteit. 

Coördinatie themajaren
Leiden kent themajaren. In 2017 is dat het 100-jarig bestaan van De Stijl, in 2018 is het Water, in 2019 Rembrandt en 2020 wordt ingezet op Pelgrim 400 jaar. Coördinatie is essentieel voor het realiseren van de gewenste eenheid en spin-off. 

Cultuurfonds Leiden trekt hierin samen op met haar partners in het Handelshuis, te weten Leiden Marketing en Centrum Management.

Projecten