• Nacht van Kunst en Kennis
  • Leiden is OPEN, i.s.m. Centrum Management en Leiden Marketing

Samenwerking

Groter denken, meer ontdekkingen 

Cultuurfonds Leiden heeft zich sinds haar oprichting ingezet om de samenwerking binnen de Leidse cultuursector én de samenwerking met andere sectoren te bevorderen. Deze inspanningen hebben zichtbaar vruchten afgeworpen: er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen en sterke verbindingen gelegd. Investeringen hebben geleid tot een enorme impuls aan het culturele leven en de verbinding met de cultuursector met de economische, onderwijs en maatschappelijke sector. 

Het fonds wil de komende drie jaar het cultuuraanbod samen met de sector in Leiden verder versterken. Dit doet het ze door Leiden verder te profileren als Stad van Ontdekkingen vanuit vier sterke Leidse thema’s: cultuur, kennis, historie en actualiteit. 

Lees meer over de plannen en ambities van Cultuurfonds Leiden voor de culturele sector en de stad in onze recent verschenen visiebrief.

Voor de stad en de regio

Dankzij de inzet op samenwerking en vele initatieven en evenementen in de stad, floreert de Leidse binnenstad op cultureel gebied. Cultuurfonds Leiden wil dat ‘werkgebied’ vergroten door meer samenwerking te zoeken met partners in de wijken en kansen te benutten in de regio. Cultuurfonds Leiden wil met omliggende gemeenten samenwerken om zo meer draagvlak te creëren voor kunst en cultuur in en rondom Leiden. De ambitie is dat hierdoor nieuwe onderscheidende evenementen kunnen ontstaan met artistieke kwaliteit. 

Stichting Stadsprogrammering
Cultuurfonds Leiden is initiatiefnemer van de oprichting van Stichting Stadsprogrammering (SSL). Vanaf 2017 zet SSL nieuwe projecten en culturele evenementen op in Leiden waarbij de stad centraal staat. 

Cultuurfonds Leiden ziet een belangrijke rol voor een Leidse Stadsprogrammeur die het hele jaar onderzoek doet naar de stedelijke agenda. Het historisch verleden en cultureel maatschappelijke thema’s die leven in de binnenstad, wijken en regio dienen ter inspiratie voor de ontwikkeling van de inhoudelijke koers. 

Voorbeelden van projecten die worden opgezet zijn o.a. We Are Leiden en Urban Actions in de wijken. Daarnaast is SSL de motor achter vernieuwende culturele evenementen en festivals in Leiden. De organisatie is daardoor mede-verantwoordelijk voor een sterke productionele visie en uitvoering voor deze culturele evenementen in de stad.  

Coördinatie themajaren
Leiden kent themajaren. In 2017 is dat het 100-jarig bestaan van De Stijl, in 2018 is het Water, in 2019 Rembrandt en 2020 wordt ingezet op Pelgrim 400 jaar. Coördinatie is essentieel voor het realiseren van de gewenste eenheid tijdens het themajaar: door te zorgen voor afstemming van het programma,
 een stevige planning en een overkoepelend verhaal kan de cultuursector de themajaren op een goede manier omarmen. 

Cultuurfonds Leiden trekt hierin samen op met haar partners in het Handelshuis, te weten Leiden Marketing en Centrum Management.

Projecten